Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » Gerekli Bilgiler » Kömür Satın Alırken

Kömür Satın Alırken

KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Yaşadığımız şehrin havası temiz olsun, Kükürdü, külü ve nemi düşük, kalorisi yüksek kaliteli kömüre daha az bedel ödeyelim, Kükürdü, külü ve nemi yüksek, kalorisi düşük kalitesiz kömüre daha fazla bedel ödemeyelim, Kömüre daha fazla bedel ödemeyelim, Başkaları kalitesiz kömürle havamızı kirletemez, Bacalar sık sık tıkanmasın, Kalitesiz kömürlerin denetimine bende katılayım, Hava kirliliği ile bende mücadele etmek istiyorum, Kışın hava kirliliğine son,diyorsanız lütfen aşağıdaki yazıyı okuyunuz.
KÖMÜR SATIN ALIRKEN KÖMÜRÜN; Kalorisini, Külünü, Kükürdünü, Şişme endeksini, Nem miktarını, Ağırlığını, SORUNUZ!


1. KÖMÜR SATIN ALIRKEN KALORİSİNE DİKKAT EDİNİZ
Sizi ısıtanın kömürün kütlesi değil kalorisi olduğunu unutmayınız. Kalorisi düşük 2000 kg kalitesiz kömür yerine kalorisi yüksek 1200 kg. kömürle ısınmanız mümkündür.
ÖRNEK : 2000 kg/yıl x 3500 Kcal/kg =7.000.000 Kcal/yıl 1200 kg/yıl x 6000 Kcal/kg.=7.200.000 Kcal/yıl dolayısıyla, 2000 kg. külü ve nemi yüksek kalitesiz kömür yerine külü ve nemi düşük kaliteli 1200 kg. kömürle ısınmak mümkündür.
Kalorisi 3500 KCal/kg. olan kömür yerine kalorisi 7000 KCal/kg. olan kömür satın alarak kömür tüketiminizi yarı yarıya düşürebilirsiniz. Kalorisi düşük kömür pahalı kömürdür. Satın alacağınız kömürün kalorisi 3500 KCal/kg. ise kalorisi 7000 KCal/kg. olan kömüre göre 2 kat daha fazla kömür kullanmak zorunda olacağınızı unutmayınız. Kömür satın alırken kömürün kalorisini mutlaka sorgulayınız. Satışa sunulan yerli kömürün kalorisi en az 4000 Kcal/kg (orijinal bazda), ithal kömürün ise 6000 Kcal/kg (orijinal bazda) olmalıdır.


2. KÖMÜR SATIN ALIRKEN NEMİNE DİKKAT EDİNİZ
Nemi yüksek, kalorisi düşük kömür ucuz dahi olsa kötü ve pahalı kömür demektir. Nemi yüksek kömürü yakmak istediğinizde daha fazla kömüre ihtiyaç var demektir. Çünkü kömür bünyesindeki nemin atılması için daha fazla kömüre ihtiyaç var. Satın aldığınız kömürün nemine lütfen dikkat ediniz. İthal kömürdeki nem miktarı orijinal bazda %10 (maksimum) geçemez. Satın alacağınız kömürün nem miktarını mutlaka öğreniniz. Satın alacağınız kömürün nem miktarını bilirseniz nemsiz kömür miktarını aşağıdaki denklemden kolayca hesaplayabilirsiniz.Bazı kömürler bünyelerindeki nemi zamanla kaybederken ufalanır ve toz haline dönüşürler. Bu tür kömürleri kesinlikle satın almayınız. Kömürdeki nem miktarı arttıkça yanma sonucu açığa çıkan enerji miktarı olumsuz yönde etkilenir. Çünkü yanma sonucu açığa çıkan ısıl enerjinin bir kısmı kömür bünyesinde bulunan nemin buharlaşması için harcanır.


3. KÖMÜR SATIN ALIRKEN TORBALI OLMASINA DİKKAT EDİNİZ
Torbalı kömür satın alınız, Torbasız olarak satılan kömürlerin kalitesiz, kalorisi düşük, yandığı zaman asit yağmuru oluşturucu miktarda kükürt içeren, nemi ve külü yüksek olduğunu unutmayınız. Açıkta satılan kömürleri satın aldığınız zaman kömür hakkında hiçbir hak iddia edemezsiniz. Torbalı kömür satın alırken içerisinden birkaç torbayı seçiniz ve tarttırınız. Bu torbaları mutlaka siz seçiniz. Ağırlığının doğru olmasına dikkat ediniz. Açıkta kömür satmak ve satın almak yasaktır. Torbalı olarak satılan kömürlerin analizleri tüketicilere (faturaları olmak şartı ile) ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Çevrenizde torbasız kömür satın alanları lütfen ilinizdeki İl Çevre ve Orman Müdürlükleri ile Belediyelere bildiriniz. Torba üzerinde, firmanın adı, kömürün menşei ve cinsi, kömürün orijinal bazda alt ısıl değeri, kuru bazda toplam kükürt miktarı, orijinal bazda nem miktarı, boyutu, firmanın adresi ve telefon numarasını gösterir bilgilerin olup, olmadığına mutlaka bakınız. Daha temiz bir hava solumak istiyorsanız lütfen torbalı, kaliteli kömür satın alınız. Soluduğumuz havanız temiz olsun diyorsanız torbalı kömür satın alınız. Torbalı kömür içinde toz çıkarsa derhal satın aldığınız yeri uyarınız ve yenisiyle değiştiriniz. Pazarlamacı yenisi ile değiştirmiyorsa durumu İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne ve Büyükşehirlerde Belediyelerin Çevre Koruma Müdürlüklerine bildiriniz.


4. KÖMÜR SATIN ALIRKEN KÜLÜNE DİKKAT EDİNİZ
Kömürdeki külün düşük olmasına dikkat ediniz. Kömürdeki kül miktarı ne kadar yüksek ise yanma sonucu oluşan kül miktarı da o kadar yüksek olur. Isınma amaçlı olarak külü yüksek kömür kullanıldığında soba, kazan ve bacalar daha sık aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Kömürdeki kül miktarı arttıkça bacadan atılan partikül miktarı o oranda artar. Bacadan atılan partikül miktarı arttıkça atmosferdeki partikül miktarı da artar. Bacalardan atılan toz emisyonu ciddi hava kirliliğine neden olur. Havada toz konsantrasyonu akciğer enfeksiyonuna, kalp ve akciğer hastası kişilerde semptomların kötüleşmesine ve uzun süreli toz kirliliğe maruz kalınması halinde kalp ve akciğer hastalığına neden olur. Kömür satın alırken kömürdeki kül miktarını mutlaka araştırınız. Satın alacağınız kömürün kül miktarını bilirseniz külsüz kömür miktarını aşağıdaki denklemden kolayca hesaplayabilirsiniz.

Külsüz kömür miktarı (kg) = Satın alınacak kömür miktarı (kg) x (100-(yüzde kül (%)) / 100
Eğer kalorifer kazanınızda yılda 60 ton kömür kullanıyorsanız ve %18 kül içeren kömür yerine %8 kül içeren kömür kullanarak kömür tüketimi 54 tona indirilebilir, 6 ton külü evinize taşımamış, havayı kirletmemiş ve küle boşuna para ödememiş olursunuz. Külün kalorisinin sıfır olduğunu unutmayınız. İthal kömürdeki kül miktarı kuru bazda %16'yı geçemez. Bacadan atılan toz emisyonu kömür içindeki kül miktarı esas alınarak aşağıdaki denklemle hesaplanır.
Bacadan atılacak toz emisyonu (kg) =Satın alınacak kömür miktarı (ton) x 3,2 x kül yüzdesi (%)


5. KÖMÜR SATIN ALIRKEN BOYUTUNA DİKKAT EDİNİZ
Kömür satın alırken boyutuna lütfen dikkat ediniz. Kömür boyutu yerli ve ithal kömürde 18-150 mm. arasında olmalıdır. Kömürün boyutu ızgara aralığında küçükse küçük boyutlu kömürler ızgara altına düşür. Böylece kömür yanmada ızgara arasından küllüğe düşmüş olur. Yanmayan kömüre fazla bedel ödenmiş olur. Stokerli yakma sistemlerinde kömür boyutu 10-18 mm olabilir. Bu boyuttaki kömürler sadece stokerli yakma sistemlerinde kullanılabilir. Büyük boyutlu kömürler doğru olarak işlenmemiş kömürlerdendir. Bünyesinde fazla miktarda kükürt, kül ve nem içeriyor demektir. Büyük boyutlu kömürleri dengeli olarak yakmak mümkün değildir. Bazı kömürler bünyelerindeki nemi zamanla kaybederek ufalanırlar. Bu tür kömürleri kesinlikle satın almayınız. Satın aldığımız kömürün boyutu çok küçük (toz kömür) çıkarsa yine pazarlamacılardan gereğini yapmalarını isteyebilirsiniz.


6. KÖMÜR SATIN ALIRKEN KÜKÜRTÜNE DİKKAT EDİNİZ
Kükürdü yüksek kömürleri kesinlikle satın almayınız. Kömürdeki kükürt yandığı zaman kükürt dioksit oluşur. Kükürt dioksit ciddi hava kirliliğine neden olur. Kükürt dioksitli havayı soluduğumuz zaman öksürüğe, göğüs daralmasına ve akciğer hastalığına neden olur. Kükürt dioksit konsantrasyonu havada belli konsantrasyonun üzerine çıktığında ölümlere neden olur. İthal kömürde kükürt miktarı kuru bazda %0.9 (maksimum) ve yerli kömürde ise yine kuru bazda ortalama %2'yi geçemez. Kükürt dioksit havada asit yağmuruna neden olur. Asit yağmuru insanlar, bitkiler ve eşyalar üzerinde ciddi tahribata neden olur. Asit yağmuru tarihi binaları ve eserleri tahrip eder. Asit yağmuru ve kükürt dioksit kirliliğini azaltmak istiyorsanız kükürdü düşük, kalorisi yüksek kömür satın alınız. Bacadan atılan kükürt oksit emisyonu kömür içindeki kükürt miktarı esas alınarak aşağıdaki denklemle hesaplanır.
Bacadan atılacak kükürt oksit emisyonu (kg) = Satın alıanacak kömür miktarı (ton) x 13,6 x kükürt yüzdesi (%)


7. KÖMÜR SATIN ALIRKEN ŞİŞME İNDEKSİNE DİKKAT EDİNİZ
Şişme indeksi yüksek kömürler koklaşmaya uygun kömürlerdir. Bu gibi kömürler ısınma amaçlı olarak kullanıldığı zaman bünyesindeki uçucu maddeler belli sıcaklıkta yanmadan serbest hale geçer. Serbest hale geçen uçucu maddeler bacalara yapışır ve bacanın tıkanmasına neden olur. Bacanın tıkanması ile sobada ve kazanda sık aralıklarla baca tepesi olur. Bu tür kömürler özellikle sobalarda yakıldığı evlerde sık sık ölümler olur. İthal ve yerli kömürde şişme indeksi 1'i (maksimum) geçemez. Bu tür kömürler yakıldığı bacaların sık sık temizlenmesi gerekmektedir. Şişme indeksi yüksek kömürler ısınma amacı ile kesinlikle kullanılmamalıdır.


8. KÖMÜR SATIN ALIRKEN UÇUCU MADDESİNE DİKKAT EDİNİZ
Sobalarda kalorisi yüksek, uçması düşük kömür kullanınız. Sobada kömür yanarken açığa çıkan ısının oda içinde kalması gerekmektedir. Aksi durumda bacada daha fazla ısının kaybolmasına neden olursunuz. Klasik kalorifer kazanlarında ise hem kalorisi hem de uçucusu yüksek kömürleri kullanınız. Uçucusu yüksek kömürler uzun alevli olarak yanar; yanma esnasında oluşan alev su ceketleri ile daha uzun süre temasta kalarak suyun ısınmasına neden olur. İthal kömürde uçucu madde miktarı kuru bazda %12-29 arasında olmalıdır


9. KÖMÜR SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR
Kömürün kükürdünün kuru bazda (nemden ani) sınır değerinin altında olmasına, kalorisinin ise orijinal bazda (satışa sunulanı özellikle) sınır değerlerini sağlamasına dikkat ediniz. Kömürdeki külün ve nemin sınır değerlerini sağlamasına dikkat ediniz. Külü ve nemi yüksek kömür; kalorisi düşük kömür demektir. Külü ve nemi yüksek kömür; ısınma için kullanılması doğru olmayan kömür demektir. Külü ve nemi yüksek kömürün bedeli çok düşük dahi olsa, pahalı kömür demektir. Kömür satın alırken kömürdeki nem ve kül miktarını mutlaka öğreniniz. Satın alacağınız kömürün nem ve kül miktarını öğrenirseniz nem ve kül içermeyen kömür miktarını aşağıdaki denklemden kolayca hesaplayabilirsiniz.
Nemsiz ve külsüz kömür miktarı (kg) = Satın alınacak miktar(kg) x ( (100-(yüzde nem(%)x(1,1)x(100-(yüzde kül (%))/100 )


10. MUTLAKA EHLİYETLİ ATEŞÇİ ÇALIŞTIRINIZ.
Eğer kalorifer kazanınızda yılda 100 ton kömür kullanılıyorsanız ve kömürünüz %17 kül ve %27 nem içeriyorsa bunun yerine en fazla %10 kül ve %10 nem içeren kömür satın alarak kömür tüketimini 74 tona indirebilir, 26 ton külü ve nemi evinize taşımamış, havayı kirletmemiş, nem ve küle boşuna para ödememiş olursunuz. Kömür torbası içinde toz, toprak çıktı ise bunu mutlaka önce satın aldığınız yere bildiriniz ve gereğini yapmasını isteyiniz. Gereğini yapmazlarsa İl Çevre ve Orman Müdürlüğü veya Belediyeden yardım isteyiniz. İhtiyacınız oldukça kömür satın alınınız. Evinizi kömür deposu haline getirmeyiniz. Petro kokun ısınma amaçlı olarak kullanılması sakıncalıdır.

Bu site Lifos iKobi hazır web sitesi sihirbazı kullanmaktadır.

Lifos Yazılım